X
                    

Për Ne

PRIMUS engineering është kompani e themeluar nga një grup inxhinierësh në maj të vitit 2000 me synimin që të jetë një pjesë e rëndësishme e fushëveprimit të inxhinierisë në Kosovë dhe jasht sajë.

Për ne

 

Misioni

PRIMUS engineering është e përkushtuar të arrijë, krijojë një standard të qëndrueshëm në fushën e shitjes, prodhimit, projektimit, servisimit dhe të ekzekutimit në sferën e inxhinierisë, duke u bazuar në asetin tonë më të çmueshëm, që është ekipi dhe puna jonë e përbashkët.