Delagshtues Profesional

  • Efektivisht heq lagështin për të krijuar një mjedis të shëndetshëm në ambientin punues.
  • Mban të qëndrueshme ambientin tuaj punues duke larguar lagështia midis 30% deri 50% për të krijuar kushte të përsosur punuese!

Media Library - Paisje Ndihmese Ventilimi

User, Remote Controller, Wi-Fi & Installation Manuals - Energy Labels - High Resolution Photos - Specifikimet Teknike