Grila

  • Në sistemin e ventilimit dhe klimatizimit qëndëror me një rrjet të gjerë të kanaleve distribuimi i sasis së ajrit bëhet me grila ventiluese.
  • Shumica e grilave përdorën si për furnizim ashtu edhe për ekstraktim të ajrit.
  • Në baz të kërkesave arhitektonike dhe kapaciteteve të standardizuara mund të bëhet përzgjedhja grilave sipas llojit, formës dhe ngjyrës.

Media Library - Paisje Ndihmese Ventilimi

User, Remote Controller, Wi-Fi & Installation Manuals - Energy Labels - High Resolution Photos - Specifikimet Teknike