Për ne

 

Misioni

PRIMUS engineering është e përkushtuar të arrijë, krijojë një standard të qëndrueshëm në fushën e shitjes, prodhimit, projektimit, servisimit dhe të ekzekutimit në sferën e inxhinierisë, duke u bazuar në asetin tonë më të çmueshëm, që është ekipi dhe puna jonë e përbashkët.

Përshkrimi

PRIMUS engineering merret me shitjen, prodhimin, projektimin, servisimin dhe ekzekutimin e projekteve që janë në domenin e klimatizimit dhe ventilimit. PRIMUS engineering , operon me një ekip profesional të ndarë në departamentin e projektimit prodhimit, shitjes, ekzekutimit dhe servisimit, ekip mirë i përgatitur i cili është i aftë të kryej me sukses dhe në kohë detyrat që i merr përsipër.
PRIMUS engineering është distributor ekskluziv i markave botërore Inventor INTERTHERM, SetFil, Deltrian , si dhe diler i shumë firmave siç janë: S&P , Kaffe A.E , Mo-El S.r, Simat, G & R, Belimo, OneFlex, Frall, etj.