Profili i kompanisë

 

PRIMUS engineering merret me shitjen, prodhimin, projektimin, servisimin dhe ekzekutimin e projekteve që janë në domenin e klimatizimit dhe ventilimit.

PRIMUS engineering , operon me një ekip profesional të ndarë në departamentin e projektimit, prodhimit, shitjes, ekzekutimit dhe servisimit, ekip mirë i përgatitur i cili është i aftë të kryej me sukses dhe në kohë detyrat që i merr përsipër.
PRIMUS engineering është distributor ekskluziv i markave botërore Inventor INTERTHERM, SetFil, Mo-El S.rl, Deltarian , si dhe diler i shumë firmave siç janë: S&P , Kaffe A.E , Simat, G & R, Belimo, PM, Frall, Atko etj.