Air kondicioner i murit

Modeli: Passion WiFi
më shumë
X

Air kondicioner i murit

Air kondicioner Passion WiFi i murit me kapacitet prej 9000 BTU deri në 24000 BTU.
Air konditicioner me klasë energjetike A+++ , Mat Panel, Dizajn modern, Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje me shpenzim minimal të energjis elektrike.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner i Murit

Modeli: L3VI-ION -L3VO DC
më shumë
X

Air Kondicioner i Murit

timthumb (1)timthumb (2) timthumb (3)

 

Air kondicioner L3VI-ION -L3VO i murit me kapacitet prej 9000 BTU deri në 24000 BTU.
Air konditicioner me klasë energjetike A +++/A++ , Mat Panel, Dizajn modern, Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje me shpenzim minimal të energjis elektrike.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner I Murit

Modeli: ARIA
më shumë
X

Air Kondicioner I Murit

Air Kondicioner – Performancë superiore me konsum shum të ulët të energjisë!
Eco dizajn, Mat Panel, DC 10 Invertercontrols, Energji klasë A+++ me performancë superiore i cili i mundëson kursim të energjis elektrike deri ne 50% në regjimin e Ftohjës dhe Ngrohjës.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner I Murit

Modeli: A2VI-A2VO DC Inverter
më shumë
X

Air Kondicioner I Murit

Kontrollim i temperaturave të ambientit të brendshëm në mënyr perfekte!
Air kondicioner A2VI-A2VO me performancë superiore i cili i mundëson kursim të energjis elektrike deri në 50% në regjimin e Ftohjës dhe Ngrohjës, Enegji klasë A++, DC Inverter, Cold Plasma, Kondicioneri Avra me filter elektrik për jonizimin e ajrit.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner i Murit

Modeli: A1PSI-A1PSO ON/OFF
më shumë
X

Air Kondicioner i Murit

Dizajn Elegant!
Air kondicioner A1PSI-A1PSO i murit me kapacitet prej 9000 BTU deri në 30000 BTU.
Air konditicioner me klasë energjetike A /A, Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje me shpenzim minimal të energjis elektrike.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner Radiator

Modeli: I2KI-U2LT ON/OFF
më shumë
X

Air Kondicioner Radiator

Air Kondicioner me Eko Dizajn!
Air kondicioner I2KI-U2LT Radiator ( i dyshemes ose tavanit ) me kapacitet prej 12000 BTU deri në 50000 BTU, Energji klasë A/A, Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje, Fryerje 3D, Auto restart, Filtra të shëndetshëm.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner Radiator

Modeli: V2MKI-U2MRS DC Inverter
më shumë
X

Air Kondicioner Radiator

Air Kondicioner, Furnizim i ajrit të freskët nga natyra!
Air kondicioner V2MKI-U2MRS radiator ( i dyshemes ose tavanit ) me kapacitet prej 12000 BTU deri në 60000 BTU, Energji klasë A++, ALL DC Inverter, Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje me kursim të energjis deri në 50 %, Furnizim i ajrit të freskët nga natyra, Fryerje 3D, Auto restart, Filtra të shëndetshëm.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner Rregall

Modeli: R1FI-R1FO ON/OFF
më shumë
X

Air Kondicioner Rregall

Air Kondicioner, Dizajn Klasik!
Air kondicioner R1FI-R1FO rregall me kapacitet prej 30000 BTU deri në 66000 BTU, Energji klas A/A, Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje, Konsumi i ulët të energjisë , Auto restart, Auto eror diagnoz, Programim 24 orë , Operim i qetë.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner Rregall

Modeli: V1MFI-V1MFO DC Inverter
më shumë
X

Air Kondicioner Rregall

Air kondicioner V1MFI-V1MFO rregall, me kapacitet prej 24000 BTU deri në 66000 BTU, Energji klas A+, DC Inverter i Teknologjis së Avancuar-Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje me kursim të energjis deri në 50%, Funksion Turbo.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner Kanalor

Modeli: V2MDI-U2MRS DC Inverter
më shumë
X

Air Kondicioner Kanalor

Air conditioner me Eko Dizajn !
Air kondicioner V2MDI-U2MRS kanalore me kapacitet prej 24000 BTU deri në 60000 BTU, Energji klas A++, DC Inverter i Teknologjis së Avancuar, Performancë maksimale në ftohje dhe ngrohje me kursim të energjis deri në 50%, Funksioni Turbo, 1 W shpenzim ne standby.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner Kasetor

Modeli: V2MCI-U2MRS DC Inverter
më shumë
X

Air Kondicioner Kasetor

Air Kondicioner, Dizajn Super të Hollë!
Air kondicioner V2MCI-U2MRS kasetor, Energji klasë A+, ALL DC Inverter- Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje me kursim të energjis deri në 50%, Fryerje 360˚, Filter elektrik për jonizimin e ajrit.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner Kasetor

Modeli: ICI-ULS ON/OFF
më shumë
X

Air Kondicioner Kasetor

Air Kondicioner, Dizajn Elegant!
Air kondicioner ICI-ULS kasetor, montohet në pllafon me kapacitet prej 12000 BTU deri në 50000 BTU, Energji klasë A/A, Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje, Fryerje 4 D, Auto restart, 24 orë programim , Operim i qetë, Filtra të shëndetshëm.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioneri Portabël

Modeli: MOB-GPC
më shumë
X

Air Kondicioneri Portabël

Air kondicioneri portabël MOB-GPC12AF është i lehtë për transport në shtëpi apo në zyrën tuaj. Kondicioneri Portabël ju ofron një eksperiencë të thjeshtë dhe të këndshme në ftohje, Pastron ajrin dhe largon lagshtin, Jo instalimin i nevojshmë – Filtra të shëndetshëm

Shkarko PDF per më shumë informatat

Vario System Inventor

Modeli: DHW
më shumë
X

Vario System Inventor

 

 

Vario System Inventor, është një DC Inverter multifunksional i plotë për ngrohje dhe ftohje të objekteve po ashtu edhe për ngrohje të ujit sanitar, e që e tëra bazohet në teknologjinë e pompave termike që si burim shfrytëzojn ajrin.
Duke adoptuar teknologji të përparuar ngrohje me pompë , thithë ngrohjen natyrore nga ajrit i ambientit dhe e përdor atë për ngrohje. Përveç kësaj, Vario gjithëashtu mund t’ju jap ajër të freskët në verë të nxehtë. Ajo është e gjitha në një!
Zgjidhni Vario Sistemin, të kemi ajër konpaktibil gjatë gjithë vitit!

Shkarko PDF per më shumë informatat

Çiller

Sistemi Inventor i Çilerave
më shumë
X

Çiller

Çiller – Sistemi Inventor
Çillertë ofrojën zgjidhje shumë efikase në ftohje/ngrohje për të gjitha llojet e objekteve komerciale dhe industrial duke sjell komoditet në lloj llojshmërin dhe variacion të ndryshëme. Prodhuesi Inventor na mundëson përzgjedhjetë njësive të mbrëndëshme konfor kërkesave arhitektonike të nivelit botëror
Në bazë të kërkesave energjetike prodhuesi Inventor na mundeson përzgjedhëje maksimale të Çilerëve sipas tipeve:
-Mini Chiller split system
-Mini Chiller I integruar
-Chiler Scroll
-Chiler Modular

Shkarko PDF per më shumë informatat

VRF Sistemi

Sistemi VRF INVENTOR
më shumë
X

VRF Sistemi

Sistemet VRF (Variable Refrigerant Flow) DC Inverter sistem me qarkullim freonit R410 ne mediumin e ftohjes/ngrohjes minimizon humbjet e efiçiencës të cilat I gjejmë në sistemet konvencionale HVAC dhe të ofrojnë përfitime të qëndrueshme të energjisë. Sistemi DC Inverter VRF është i projektuar për të minimizuar punimet e kanaleve te ndryshme për distribuimin e ajrit, si kursimnuk ka nevoj për aspirator të ndryshëm të shtrenjtë,pompa të ndryshme dhe tubacioneve të ujit. Efiqiencë të madhe të energjisë dhe lehtë për tu projektuar, instaluar dhe për tu mirëmbajtur. Inventor sistemet VRF kanë koston më të ulët të ciklit të jetës në krahasim me çdo sistem alternativ në treg sot .
Inventor DC Inverter VRF përdorfreonin në mediume ftohje / ngrohjedhe lejon një njësi e jashtme (kondenzator)të jetë i lidhur me shum njësi të mbrendshme (avullues), secili veç e veç të kontrollueshme nga përdoruesit i saj, freoni I moduluar i dërgohet secilit aparat avullimi veq e veq . Dukepunuar në shpejtësi të ndryshme, njësitë VRF të punojë vetëm në shkallën e nevojshme. Heat recovery VRF sistemilejon qësecila njësi e mbrendshme të punoj ne regjim të ndryshëm të ngrohjes apo të ftofjes, siç kërkohet, ndërkohë që kompresoret perfitojnë nga rekuperimi i energjisë. Inventor DC Inverter VRF sistemi kursejnë energjin deri ne 55% ne krahasim me njësit krahasuese të ngjajshme.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Perde Ajri

Modeli: FM / RM
më shumë
X

Perde Ajri

Perdet e ajrit Invetor janë të dizajnuara veçanërisht për tu instaluar në hapësira të reduktuara për të krijuar një barrierë në mes të dy zonave të ndryshme duke bër ndarjën e ambientit të jashtëm dhe brendëshm pa e humbur energjin ambientale. Dizajnimi I tyre ndahët në komerciale dhe industrial në llojshmëri të madhësis nga 0.9, 1.2 dhe 1.5 m , si dhe llojshëmri në energji termike me nxemsa elektrik ose shkëmbyes me uj prej 6, 8 edhe 10 kW.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Filtra Ajri

Rëndësia e filtrimit
më shumë
X

Filtra Ajri

Rëndësia e filtrimit
Ambienti i ajrit, si i jashtëm ashtu edhe imbrendshëm është i eksponuar ndaj kontaminimit të grimcave të ngurta ose të lëngeta me origjinën minerale apo organike. Madhësia e ktyre grimcave jan prej 0.0001µm deri ne 10 µm.
Grimcat më të mëdha se 10 µm çdo her shtresohën në fund në dysheme ndërsa grimcat më të vogëla se 1 µm e veqanrisht ato mëtë vogëla se 0.3 µm mbetën në ajr duke fluturuar. Për këte arsy paraqitet nevoja e pastrimit dhe filtrimit të këtij ajri ë cili filtrohët dhe pastrohët sipas kërkesave dhe standardeve.

Standardizimi I filtrave bëhet në këto kategori:
-Filtrat në fije sintetike në rrollne
-Filtrat panel
-Flitrat kompakt
-Filtrat hepa
-Filtrat karbon
-Filtra industrial.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Pastrues Ajri

Modeli: AP-GCF 300
më shumë
X

Pastrues Ajri

Inventor Pastrues Ajri AP-GCF 300 ka një sistem të shumëfishtë pastrimi i përbërë nga katalizator të ftohtë dhe filtra me tension të lartë të cilet mundësojn jonizimin e ajrit. Teknologji e cila mund të pastrojë 90% të ajrit të brendshëm dhe të sigurojë një mjedis të shëndetshëm për familjen tuaj.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Paisje Ndimese Ventilimi

Sistemi i Ventilimit
më shumë
X

Paisje Ndimese Ventilimi

Sistemi i Ventilimit
Paisjet ndimese individuale dhe sistemet qendrore te aspirimitklasifikohen me prurjen e ajrit të fresken brenda dhe largimin e ajrit të ndotur jasht.
Në bazë të kërkesave arhitektonike dhe kapaciteteve të standardizuara mund të bëhet projektimi dhe përzgjedhja e paisjeve adekuate.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Lagështues Ajri

Modeli: DE-MTD
më shumë
X

Lagështues Ajri

Një humidifier është një pajisje e përfshir në sistemin tuaj HVAC ose si një njësi më vete që lëshon një mjegull të ftohtë në ajër. Lageshtuesi rrit në ambiente të mbyllura të përgjithshme lagështinë relative të ajrit, pajisje të tilla të ndihmojnë të mbajmë nivele optimale te lagështis se ajrit në shtëpinë ton. Në përgjithësi, nivelet ideale të lagështis janë në muajt e ngrohtë 40 deri 50 për qind, dhe në mes të 30 deri në 50 përqind punojnë mirë gjatë muajve të ftohtë.
Kur nivelet e lagështis janë shumë të ulëta paraqiten probleme të ndryshme shëndetësore të tilla si sinuseve të thatë, hundët të përgjakshme dhe të plasaritur, buzët e plasaritura. Lagështuesit bejnë lehtësimin e problemeve të tilla, si ata lirimin qetësues lagështi në ajër.Përdorimi i humidifiers mund gjithashtu të ndihmuar simptomave të shkaktuara nga sëmundjet respiratore.
Sipas Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit (EPA), rritja e mykut është më e mundshme kur nivelet lagështis së ajrit shkojnë mbi 45 për qind. Rritja e mykut mund të shmanget duke bërë mirëmbajtjen dhe pastrimin e sistemeve të lagështuesve.Filtrat e papaster të lagështuesit ndihmojnë mikroorganizmat e ndryshem te rriten si p.sh myshqet.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Delagështues Profesional

Modeli: FDN / FDA
më shumë
X

Delagështues Profesional

Delagështues Ajri. Efektivisht heq lagështin për të krijuar një mjedis të shëndetshëm, në salla të vogla dhe të mëdha, muze, bibliotekat, arkiva, objektet sportive etj. Mban të qëndrueshme mjedisin tuaj duke larguar lagështin midis 30% deri 50% për të krijuar kushte të përsosur pune!

Shkarko PDF per më shumë informatat

Delagështues Industrial

Modeli: FDK / FD / FSW
më shumë
X

Delagështues Industrial

Delagështues Ajri Industrial.
Efektivisht heq lagështin për të krijuar një mjedis të shëndetshëm në ambientin punues. Mban të qëndrueshme ambientin tuaj punues duke larguar lagështia midis 30% deri 50% për të krijuar kushte të përsosur punuese!

Shkarko PDF per më shumë informatat

Grila

Grila
më shumë
X

Grila

Grila
Në sistemin e ventilimit dhe klimatizimit qëndëror me një rrjet të gjerë të kanaleve distribuimi i sasis së ajrit bëhet me grila ventiluese. Shumica e grilave përdorën si për furnizim ashtu edhe për ekstraktim të ajrit.
Në baz të kërkesave arhitektonike dhe kapaciteteve të standardizuara mund të bëhet përzgjedhja grilave sipas llojit, formës dhe ngjyrës.

Kabina Duhani

X

Kabina Duhani

Shkarko PDF per më shumë informatat

Rekuperatorët

Rekuperatoret
më shumë
X

Rekuperatorët

Rekuperatoret
Rekuperatori është një nga elementet e ventilimit/klimatizimit e cila përfshin shkëmbimin e ajrit të ndenjur në ambientin e mbrëndëshm në të freskët me furnizim nga jashtë. Rekuperatori përdoret për të reduktuar konsumin e energjisë dhe për të stabilizuar temperaturën në dhomë duke ulur koston e rimëkëmbjes së energjisë së nevojshme në dimër për të ngrohur ambientin , dhe në verë të sigurojë ftohje.
– Efikasitet i këmbimit të energjis
– Kursen energji
– Nivel i ulët të zhurmës
– Dizajn kompakt, instalimi dhe mirëmbajtjen të lehtë

Shkarko PDF per më shumë informatat

Gas

Freoni (Gas)
më shumë
X

Gas

Freoni (Gas)
Freoni (Gas) është agjent ftohje përdoret në shumicën e sistemeve të kondicionimit të ajrit. Freoni është një gas pa ngjyrë, jo-të ndezshme dhe relativisht pa erë. Freoni (Gasi) ndahet në disa lloje siq janë ; R22 , R 410A, R 407c, R 134,

Bakr i butë (Cu)

Bakr i butë (Cu)
më shumë
X

Bakr i butë (Cu)

Bakr i butë (Cu)
Produktet e bakrit të butë janë në dispozicion si material standard me dimension nga ф 6.35 (1/4″),
ф 7.44 (5/16″), ф 9.52(3/8″), ф 12.7(1/2″), ф 15.87(5/8″), ф 18 (3/2″), ф 22 (3/4″)

Nxemse Infra-Red

Mo-El Infra-red ngrohje
më shumë
X

Nxemse Infra-Red

Mo-El Infra-red ngrohje
Mo-El S.r.l filloi prodhimin e nxemseve Infra-red për ambiente të jashtme në vitin 2004. Mo-El është patentimi i pare origjinal, IP65 rezistent ndaj ujit i llampave ngrohëse Infra-red. Të gjitha modelet ngrohjeveInfra-red janë projektuar, dizajnuar dhe prodhuar në Itali . Mo-EL ngrohje Infra-red janë prodhime tëcertifikuar nga IMQ dhe në përputhje me rregulloret e rrepta evropiane. Jetae dritave Ifra-red Mo-Elështë mjaft e gjatë më shumë se 5.000 orë pune ( në mes 5,000 dhe 8,000 orë sipas testit tonë të jetës ).
Mo-El Infra-red ngrohje punon me valë të shkurtra IRA që do të thotë performancë e lartë, ngrohja e menjëhershëme edhe në rastin e erës së ftohtë . Në të vërtetë ajo punon me rrezatim , sikurse rrezatimi i diellit. Ngrohja me nxemse infra-red siguron kursime të larta krahasuar me ngrohje me gaz.
Nxemset infra-red, me UV- a llampat dhe llambat infra të kuqe mund të jetë i vendosen në shumë vende si p.sh, bar , restorant, pub, disko, hotele, tarraca, kopshte , magazina , fermat, serat etj.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Material izlolues

Material izlolues
më shumë
X

Material izlolues

Materiale izlolues
Në mënyrë që sistemet e klimatizimit të operojën në mënyr sa me efikase, të zvogëlohën humbjet e energjis dhe të zvogëlohen zhuramat, është e rëndësishme që të izolojnë sitemin e shpërndarjes së ajrit duke përdorur materiale të përshtatshmet për izolim.
Produktet e materialit izolues janë në dispozicion si material standard apo me vetë-ngjitës me trashësi nga 5, 9, 13, 15, 19, 25 dhe 32 mm.

Shkarko PDF per më shumë informatat