Filtra Ajri

Rëndësia e filtrimit
më shumë
X

Filtra Ajri

Rëndësia e filtrimit
Ambienti i ajrit, si i jashtëm ashtu edhe imbrendshëm është i eksponuar ndaj kontaminimit të grimcave të ngurta ose të lëngeta me origjinën minerale apo organike. Madhësia e ktyre grimcave jan prej 0.0001µm deri ne 10 µm.
Grimcat më të mëdha se 10 µm çdo her shtresohën në fund në dysheme ndërsa grimcat më të vogëla se 1 µm e veqanrisht ato mëtë vogëla se 0.3 µm mbetën në ajr duke fluturuar. Për këte arsy paraqitet nevoja e pastrimit dhe filtrimit të këtij ajri ë cili filtrohët dhe pastrohët sipas kërkesave dhe standardeve.

Standardizimi I filtrave bëhet në këto kategori:
-Filtrat në fije sintetike në rrollne
-Filtrat panel
-Flitrat kompakt
-Filtrat hepa
-Filtrat karbon
-Filtra industrial.

Shkarko PDF per më shumë informatat