Air Kondicioner i Murit

Modeli: L3VI-ION -L3VO DC
më shumë
X

Air Kondicioner i Murit

timthumb (1)timthumb (2) timthumb (3)

 

Air kondicioner L3VI-ION -L3VO i murit me kapacitet prej 9000 BTU deri në 24000 BTU.
Air konditicioner me klasë energjetike A +++/A++ , Mat Panel, Dizajn modern, Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje me shpenzim minimal të energjis elektrike.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner I Murit

Modeli: ARIA
më shumë
X

Air Kondicioner I Murit

Air Kondicioner – Performancë superiore me konsum shum të ulët të energjisë!
Eco dizajn, Mat Panel, DC 10 Invertercontrols, Energji klasë A+++ me performancë superiore i cili i mundëson kursim të energjis elektrike deri ne 50% në regjimin e Ftohjës dhe Ngrohjës.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner I Murit

Modeli: A2VI-A2VO DC Inverter
më shumë
X

Air Kondicioner I Murit

Kontrollim i temperaturave të ambientit të brendshëm në mënyr perfekte!
Air kondicioner A2VI-A2VO me performancë superiore i cili i mundëson kursim të energjis elektrike deri në 50% në regjimin e Ftohjës dhe Ngrohjës, Enegji klasë A++, DC Inverter, Cold Plasma, Kondicioneri Avra me filter elektrik për jonizimin e ajrit.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner i Murit

Modeli: A1PSI-A1PSO ON/OFF
më shumë
X

Air Kondicioner i Murit

Dizajn Elegant!
Air kondicioner A1PSI-A1PSO i murit me kapacitet prej 9000 BTU deri në 30000 BTU.
Air konditicioner me klasë energjetike A /A, Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje me shpenzim minimal të energjis elektrike.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner Radiator

Modeli: I2KI-U2LT ON/OFF
më shumë
X

Air Kondicioner Radiator

Air Kondicioner me Eko Dizajn!
Air kondicioner I2KI-U2LT Radiator ( i dyshemes ose tavanit ) me kapacitet prej 12000 BTU deri në 50000 BTU, Energji klasë A/A, Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje, Fryerje 3D, Auto restart, Filtra të shëndetshëm.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner Radiator

Modeli: V2MKI-U2MRS DC Inverter
më shumë
X

Air Kondicioner Radiator

Air Kondicioner, Furnizim i ajrit të freskët nga natyra!
Air kondicioner V2MKI-U2MRS radiator ( i dyshemes ose tavanit ) me kapacitet prej 12000 BTU deri në 60000 BTU, Energji klasë A++, ALL DC Inverter, Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje me kursim të energjis deri në 50 %, Furnizim i ajrit të freskët nga natyra, Fryerje 3D, Auto restart, Filtra të shëndetshëm.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner Rregall

Modeli: R1FI-R1FO ON/OFF
më shumë
X

Air Kondicioner Rregall

Air Kondicioner, Dizajn Klasik!
Air kondicioner R1FI-R1FO rregall me kapacitet prej 30000 BTU deri në 66000 BTU, Energji klas A/A, Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje, Konsumi i ulët të energjisë , Auto restart, Auto eror diagnoz, Programim 24 orë , Operim i qetë.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner Kanalor

Modeli: V2MDI-U2MRS DC Inverter
më shumë
X

Air Kondicioner Kanalor

Air conditioner me Eko Dizajn !
Air kondicioner V2MDI-U2MRS kanalore me kapacitet prej 24000 BTU deri në 60000 BTU, Energji klas A++, DC Inverter i Teknologjis së Avancuar, Performancë maksimale në ftohje dhe ngrohje me kursim të energjis deri në 50%, Funksioni Turbo, 1 W shpenzim ne standby.

Shkarko PDF per më shumë informatat

Air Kondicioner Kasetor

Modeli: V2MCI-U2MRS DC Inverter
më shumë
X

Air Kondicioner Kasetor

Air Kondicioner, Dizajn Super të Hollë!
Air kondicioner V2MCI-U2MRS kasetor, Energji klasë A+, ALL DC Inverter- Performancë maksimale në Ftohje dhe Ngrohje me kursim të energjis deri në 50%, Fryerje 360˚, Filter elektrik për jonizimin e ajrit.

Shkarko PDF per më shumë informatat