Vario System Inventor

Modeli: DHW
më shumë
X

Vario System Inventor

 

 

Vario System Inventor, është një DC Inverter multifunksional i plotë për ngrohje dhe ftohje të objekteve po ashtu edhe për ngrohje të ujit sanitar, e që e tëra bazohet në teknologjinë e pompave termike që si burim shfrytëzojn ajrin.
Duke adoptuar teknologji të përparuar ngrohje me pompë , thithë ngrohjen natyrore nga ajrit i ambientit dhe e përdor atë për ngrohje. Përveç kësaj, Vario gjithëashtu mund t’ju jap ajër të freskët në verë të nxehtë. Ajo është e gjitha në një!
Zgjidhni Vario Sistemin, të kemi ajër konpaktibil gjatë gjithë vitit!

Shkarko PDF per më shumë informatat