VRF Sistemi

Sistemi VRF INVENTOR
më shumë
X

VRF Sistemi

Sistemet VRF (Variable Refrigerant Flow) DC Inverter sistem me qarkullim freonit R410 ne mediumin e ftohjes/ngrohjes minimizon humbjet e efiçiencës të cilat I gjejmë në sistemet konvencionale HVAC dhe të ofrojnë përfitime të qëndrueshme të energjisë. Sistemi DC Inverter VRF është i projektuar për të minimizuar punimet e kanaleve te ndryshme për distribuimin e ajrit, si kursimnuk ka nevoj për aspirator të ndryshëm të shtrenjtë,pompa të ndryshme dhe tubacioneve të ujit. Efiqiencë të madhe të energjisë dhe lehtë për tu projektuar, instaluar dhe për tu mirëmbajtur. Inventor sistemet VRF kanë koston më të ulët të ciklit të jetës në krahasim me çdo sistem alternativ në treg sot .
Inventor DC Inverter VRF përdorfreonin në mediume ftohje / ngrohjedhe lejon një njësi e jashtme (kondenzator)të jetë i lidhur me shum njësi të mbrendshme (avullues), secili veç e veç të kontrollueshme nga përdoruesit i saj, freoni I moduluar i dërgohet secilit aparat avullimi veq e veq . Dukepunuar në shpejtësi të ndryshme, njësitë VRF të punojë vetëm në shkallën e nevojshme. Heat recovery VRF sistemilejon qësecila njësi e mbrendshme të punoj ne regjim të ndryshëm të ngrohjes apo të ftofjes, siç kërkohet, ndërkohë që kompresoret perfitojnë nga rekuperimi i energjisë. Inventor DC Inverter VRF sistemi kursejnë energjin deri ne 55% ne krahasim me njësit krahasuese të ngjajshme.

Shkarko PDF per më shumë informatat