Salle e Darsmave – Restaurant

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit.

 

foto 3foto 2

foto 1