Zyra e Kryeministrit të Republikës Kosovës

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Zyra e Kryeministrit të Republikës Kosovës

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split dhe qendror të klimatizimit në zyrën e Kryeministri të Republikës Kosovës në vitin 2004.

Ministra e Shëndetësisë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Ministra e Shëndetësisë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Ministris së Shënetësisë.

Ministra për Ekonomi dhe Financa

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Ministra për Ekonomi dhe Financa

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Ministris për Ekonomi dhe Financa në vitin 2003.

Ministra e Mjedisit dhe Planifikim Hapësinor

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Ministra e Mjedisit dhe Planifikim Hapësinor

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Ministris së Mjedisit dhe Planifikumit Hapësinor në vitin 2003-2007.

Ministra e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Ministra e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Ministrissë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Ministria e Administratës Publike

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Ministria e Administratës Publike

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit në hapësirat e Ndërtesave Qeveritare.

Depo Club – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Depo Club – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit.

Hotel Roma – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Hotel Roma – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në Hotel.

“De Rada” Restaurant – Pristina

Design, supply, execution of central system ...
më shumë
X

“De Rada” Restaurant – Pristina

Design, supply, execution of central system of ventilation at the “De Rada” Restaurant in Pristina.

Route 66 – Prishtinë

Furnizimi, montim dhe mirëmbatja e sistemit ...
më shumë
X

Route 66 – Prishtinë

Furnizimi, montim dhe mirëmbatja e sistemit split në restaurant.

Gagi Caffe -Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Gagi Caffe -Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në restaurant.

Restaurant Amadeus-Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Restaurant Amadeus-Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit në restaurant.

City Bakery -Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

City Bakery -Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit në lokal.

Foto Gagi-Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Foto Gagi-Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në objektin e shitjes.

Bau Mineral – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Bau Mineral – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në selin e kompanis.

Art House – Prishtine

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Art House – Prishtine

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në selin e kompanis.

Bab Club – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Bab Club – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në caffe bar “Bab Club” Prishtinë

My Caffe – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

My Caffe – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit.

“Papillon Caffe” – Pristina

Design, supply, execution of central system ...
më shumë
X

“Papillon Caffe” – Pristina

Design, supply, execution of central system of ventilation at the “Papillon Caffe” in Pristina.

Piceria Napoli – Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Piceria Napoli – Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit.

Proper Pizza – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Proper Pizza – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në lokalet Proper Pizza Prishtinë.

Restoran XXL – Mitrovicë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Restoran XXL – Mitrovicë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit në restaurant.

Route 66 – Ferizaj

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Route 66 – Ferizaj

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit në restaurant.

Restaurant Pepino – Ferizaj

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restaurant Pepino – Ferizaj

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në restaurant.

Restaurant Dukagjini- Gjakovë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restaurant Dukagjini- Gjakovë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në Restaurant.

Restaurant Villa Belvedere – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restaurant Villa Belvedere – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimitnë restaurant.

Pizzeria Panino – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Pizzeria Panino – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në restaurant.

Restaurant Konak – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restaurant Konak – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimitnë restaurant.

Restaurant Lemon Tree – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restaurant Lemon Tree – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimitnë restaurant.

Restoran Momento – Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Restoran Momento – Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit në restaurant.

Restoran Central Room – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restoran Central Room – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në restaurant.

Restaurant Basilico – Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Restaurant Basilico – Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit në restaurant.

Restoran Agora – Prishtinë

Projektimi, furnizimi ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restoran Agora – Prishtinë

Projektimi, furnizimi ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të ventilimit në lokalet e restaurant Agora Prishtinë.

Salla e Dasmave Dukagjini – Gjakovë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Salla e Dasmave Dukagjini – Gjakovë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në sallën e dasmave.

Hotel Bollero – Ferizaj

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi I ...
më shumë
X

Hotel Bollero – Ferizaj

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi I sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në Hotel.

“Besiana” Hotel – Podujeva

Reconstruction, supply, execution of central ...
më shumë
X

“Besiana” Hotel – Podujeva

Reconstruction, supply, execution of central system of Air-Conditioners & ventilation at the “Besiana” hotel in Pristina.

Nagipi & Arta

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Nagipi & Arta

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Arta & Nagipi” Prishtinë

Fjolla & Sebi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Fjolla & Sebi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në sallonin e undolimit “Fjolla & Sebi” Prishtinë

Kaci & Sellma

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Kaci & Sellma

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në sallonin e undolimit “Kaci & Sellma” Prishtinë

Krenare Rugova LL.C

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Krenare Rugova LL.C

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në studion e “Krenare Rugova LL.C” Prishtinë

Valdrin Sahiti

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Valdrin Sahiti

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në studion e “Valdrin Sahiti” Prishtinë

Vatani Sh.p.k

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Vatani Sh.p.k

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në selin e kompanis “Vatani sh.p.k” Prishtinë

Ampek

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Ampek

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Ampek” Prishtinë

Okaidi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Okaidi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Okaidi” Prishtinë

Samsonite

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Samsonite

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Samsonite” Prishtinë

Parfois

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Parfois

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Parfois” Prishtinë

LTB

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

LTB

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “LTB” Prishtinë

Charlie

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Charlie

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Charlie” Prishtinë

Mango

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Mango

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Mango” Prishtinë

Springfield

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Springfield

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Springfield” Prishtinë

Diesel

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Diesel

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Diesel” Prishtinë

Gentli shoes

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Gentli shoes

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Gentli Shoes” Prishtinë

Shtypshkronja Rezniqi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Shtypshkronja Rezniqi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në shtyp shkronjën “REZNIQI” Prishtinë

Furra Lumi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Furra Lumi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në objektin e Furra LUMI Prishtinë.

Ex Fis

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Ex Fis

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në selin e kompanis.

Petrol Company – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Petrol Company – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në pompat e derivative të naftës.

Grand Casino – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Grand Casino – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit.

King Casino – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

King Casino – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit.

Shtëpia e mobileve Walker

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Shtëpia e mobileve Walker

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret  “Walker” Prishtinë

Shtëpia e mobileve Lesna

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Shtëpia e mobileve Lesna

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në fabrikën për prodhimin e dyer dhe dritare LESNA në Fushkosovë nga viti 2006 e deri më sotë.

Shtëpia e mobileve Bini

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Shtëpia e mobileve Bini

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të ventilimit në hapësirën e qendrës tregtare BINNI – Pejë nga viti 2013 e deri me sotë.

Uni Project – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Uni Project – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyre.

Shtëpiaku

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Shtëpiaku

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit zyret e “Shtëpiaku” Prishtinë.

Arhing – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Arhing – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyre.

AB–Bajrami – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

AB–Bajrami – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyre.

Proterm – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Proterm – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit në dhomen IT.

Komtel – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Komtel – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit.

Mabetex – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Mabetex – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në zyret e “Mabetex” Prishtinë.

EXDC – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

EXDC – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në kompleksin banesor.

Al Trade

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Al Trade

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit për “Al Trade” Prishtinë.

Lesna Ndërtim

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Lesna Ndërtim

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit zyret e “Lesna Ndërtim” Prishtinë.

Lorik Center – Malishevë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Lorik Center – Malishevë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në hapësirën e qendrës tregtare Lorik Center-Malishevë nga viti 2011 e deri me sot.

Viva Market – Rahovec

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Viva Market – Rahovec

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në hapësirën e qendrës Super Marketit Viva – Rahovec nga viti 2010 e deri me sot.

Viva Market – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Viva Market – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në hapësiran prej 1200m2 të super marketit Viva – Prishtinë nga viti 2008 e deri me sot.

Shtëpia e Mobileve Binni – Pejë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Shtëpia e Mobileve Binni – Pejë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të ventilimit në hapësirën e qendrës tregtare BINNI – Pejë nga viti 2013 e deri me sot

JYSK- Pejë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

JYSK- Pejë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në hapësirën e qendrës tregtare JYSK – Pejë nga viti 2013 e deri me sot.

JYSK- Prishtinë

Rikonstruimi,furnizimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

JYSK- Prishtinë

Rikonstruimi,furnizimi dhe mirëmbatja e klimatizimit-ventilimit ekzistues në hapësirën e qendrës tregtare JYSK – Prishtinë nga viti 2010 e deri me sot.

Lesna

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Lesna

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në fabrikën për prodhimin e dyer dhe dritare LESNA në Fushkosovë nga viti 2006 e deri më sot

Lesna indesign

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Lesna indesign

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në fabrikën për prodhimin e kuzhinave LESNA në Lipjan nga viti 2010 e deri më sot.

Bitex

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Bitex

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në fabrikën për prodhimin e ngjyrave Bitex në Fushkosovë dhe Drenas nga viti 2008 e deri më sot.

Ordinanca Stomatologjike Kubati

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Ordinanca Stomatologjike Kubati

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në hapësirat e Ordinaca Stomatologjike Kubati në Prishtinë nga viti 2013 e deri më sot.

Spitali I Syrit Kubati

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Spitali I Syrit Kubati

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në hapësirat e Spitalit i Syrit Kubati në Prishtinë nga viti 2010 e deri më sot.
Furnizimi me filtra të ajrit për dhomat e operacionit në hapësirat Spitalit i Syrit Kubati në Prishtinë nga viti 2010 e deri më sot.

Spitali Amerikan

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Spitali Amerikan

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit ekzistues në hapësirat Spitalit Amerikan në Prishtinë nga viti 2011 e deri më sotë.
Furnizimi me filtra të ajrit për dhomat e operacionit në hapësirat Spitalin Amerikan në Prishtinë nga viti 2011 e deri më sot.

Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit-ventilimit në hapësirat e Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës në Prishtinë nga viti 2010 .

QKUK

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

QKUK

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit-ventilimit në hapësirat QKUK-së në Prishtinë nga viti 2003 .

Ambasada Franceze

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air ...
më shumë
X

Ambasada Franceze

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air conditicionerve në hapësirat e Ambasadës Fancese në Prishtinë nga viti 2002.

Ambasada Slovene

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air ...
më shumë
X

Ambasada Slovene

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air conditicionerve në hapësirat e Ambasadës Slovene në Prishtinë nga viti 2009 e deri më sot

Ambasada Belgjikës

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air ...
më shumë
X

Ambasada Belgjikës

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air conditicionerve në hapësirat e Ambasadës Belge në Prishtinë nga viti 2010 e deri më sot.

Ambasada Bullgare

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air ...
më shumë
X

Ambasada Bullgare

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air conditicionerve në hapësirat e Ambasadës Bullgare në Prishtinë nga viti 2011 e deri më sot

Ambasada Zvicerane

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air ...
më shumë
X

Ambasada Zvicerane

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air conditicionerve në hapësirat e Ambasadës Zvicerane në Prishtinë nga viti 2008 e deri më sot.

Ambasada Turke

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Ambasada Turke

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në rezidencën e Ambasadës Turke në Prishtinë nga viti 2008 e deri më sot.

Ambasada Angleze

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Ambasada Angleze

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit slit dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në hapësirat e Ambasadës Angleze nga viti 2002 e deri më sot.

Ambasada Amerikane

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Ambasada Amerikane

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit slit dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në të gjithë hapësirat e ambasadës Amerikane në Prishtinë nga viti 2000 deri më 2007.

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare – Prishtinë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare – Prishtinë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të filtrimit të ajrit në Biblioteka Kombëtare dhe Universitare – Prishtinë në viti 2013.

Policia e Kosovës

Projektimi,furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Policia e Kosovës

Projektimi,furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit në serverin qëndror të Policis së Kosovës në Prishtinë nga viti 2006.

Handikos

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Handikos

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Handikos në Prishtinë nga viti 2005 e deri më sot.

Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve “ Shota “

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve “ Shota “

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit në hapësirat e Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Valleve “ Shota “ nga viti 2007 e deri më sot.

Gjykata Supreme e Kosovës

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Gjykata Supreme e Kosovës

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Gjykatës Supreme të Kosovës nga viti 2003 deri më 2008.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga viti 2002 e deri më 2006.

Institucioni i Ombuspersonit

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Institucioni i Ombuspersonit

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat Institucionit të Ombuspersonit nga viti 2006 e deri më sot.

Association of Family Physicians

Supply, execution and maintenance of split ...
më shumë
X

Association of Family Physicians

Supply, execution and maintenance of split system of Air-Conditioning at spaces of the Association of Family Physicians.

Komisioni i Pavarur i Gjygjësor dhe Prokurorial

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Komisioni i Pavarur i Gjygjësor dhe Prokurorial

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Gjugjësorit sipas projektit të Bashkësis Evropiane në vitin 2008.

Ministria e Forcës së Sigurisë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Ministria e Forcës së Sigurisë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Ministris së Forcës së Sigurisë.

Cacttus

Design, supply, execution and maintenance of ...
më shumë
X

Cacttus

Design, supply, execution and maintenance of split & central system of Air-Conditioning at spaces of the “Cacttus” in Pristina since 2008.

Quipu

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Quipu

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit slit dhe qendro të klimatizimit-ventilimit në hapësirat e Quipus në Prishtinë nga viti 2008 e deri me sot.

Top Shop

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Top Shop

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit në zyret dhe paisjet teknologjike të Top SHop nga viti 2010 e deri më sot.

Koperativa

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air ...
më shumë
X

Koperativa

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air conditionerve në hapësirat e studio Koperativa në Prishtinë nga viti 2009 e deri me sot.

Zero Pozitive

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Zero Pozitive

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit slit dhe qendro të klimatizimit në hapësirat e studio Zero Pozitive në Prishtinë nga viti 2006 e deri me sot.

Klan Kosova

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Klan Kosova

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në hapësirat e Klan Kosovës në Prishtinë nga viti 2008.

RTK

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

RTK

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit në hapësirat e Radio Televizionit të Kosovës nga viti 2000.

KTV

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

KTV

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit në hapësirat e gazetës Koha Ditore dhe Televizionit KTV nga viti 2000 e deri më sot.

RTV 21

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

RTV 21

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në hapësirat dhe paisjet teknologjike të Radio Televizionit 21 nga viti 2000 e deri më sot.

IPKO

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

IPKO

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit nga viti 2007 në pikat e shitjës, Prishtinë, Podujevë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj, Gjilan.
Furnizmi , ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit në qendrat e transmetit të signalit në Golesh, Zatriq dhe

NLB Banka

Furnizimi,montimi dhe mirëmbatja e sistemit ...
më shumë
X

NLB Banka

Furnizimi,montimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit në NLB Bank Prishtinë në viti 2010.

Banka për Biznes

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Banka për Biznes

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit të klimatizimit në filialin e Banka për Biznes në Prishtinë ,

Banka Kombëtare Tregtare

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Banka Kombëtare Tregtare

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit të klimatizimit qendror në filialin e Banka Kombëtare Tregtare në Mitrovicë,

Procredit Bank

Furnizimi,montimi dhe mirëmbatja e sistemit ...
më shumë
X

Procredit Bank

Furnizimi,montimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit në filialet e Procredit Bank në gjithë teritorin e Repuplikës Kosovës nga viti 2001.
Furnizimi, montimi dhe mirëmbatja e paisjeve shtes të air condicionereve precis në serverin qendror të Procredit Banks nga viti 2005 deri më sotë.
Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e delagështuesve në arhivat qendrore të Procredit Banks në Prishtinë dhe Tiranë.

Raiffeisen Bank

Furnizimi,montimi dhe mirëmbatja e sistemit ...
më shumë
X

Raiffeisen Bank

Furnizimi,montimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit në filialet e Raiffeisen Bankës në gjithë teritorin e Repuplikës Kosovës nga viti 2011 e deri më sot.

BQK

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

BQK

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit nga viti 2007 e deri më sot në selin e Bankës Qendrore të Kosovës.