Ambasada Franceze

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air ...
më shumë
X

Ambasada Franceze

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air conditicionerve në hapësirat e Ambasadës Fancese në Prishtinë nga viti 2002.

Ambasada Slovene

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air ...
më shumë
X

Ambasada Slovene

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air conditicionerve në hapësirat e Ambasadës Slovene në Prishtinë nga viti 2009 e deri më sot

Ambasada Belgjikës

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air ...
më shumë
X

Ambasada Belgjikës

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air conditicionerve në hapësirat e Ambasadës Belge në Prishtinë nga viti 2010 e deri më sot.

Ambasada Bullgare

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air ...
më shumë
X

Ambasada Bullgare

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air conditicionerve në hapësirat e Ambasadës Bullgare në Prishtinë nga viti 2011 e deri më sot

Ambasada Zvicerane

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air ...
më shumë
X

Ambasada Zvicerane

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air conditicionerve në hapësirat e Ambasadës Zvicerane në Prishtinë nga viti 2008 e deri më sot.

Ambasada Turke

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Ambasada Turke

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në rezidencën e Ambasadës Turke në Prishtinë nga viti 2008 e deri më sot.

Ambasada Angleze

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Ambasada Angleze

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit slit dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në hapësirat e Ambasadës Angleze nga viti 2002 e deri më sot.

Ambasada Amerikane

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Ambasada Amerikane

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit slit dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në të gjithë hapësirat e ambasadës Amerikane në Prishtinë nga viti 2000 deri më 2007.