NLB Banka

Furnizimi,montimi dhe mirëmbatja e sistemit ...
më shumë
X

NLB Banka

Furnizimi,montimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit në NLB Bank Prishtinë në viti 2010.

Banka për Biznes

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Banka për Biznes

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit të klimatizimit në filialin e Banka për Biznes në Prishtinë ,

Banka Kombëtare Tregtare

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Banka Kombëtare Tregtare

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit të klimatizimit qendror në filialin e Banka Kombëtare Tregtare në Mitrovicë,

Procredit Bank

Furnizimi,montimi dhe mirëmbatja e sistemit ...
më shumë
X

Procredit Bank

Furnizimi,montimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit në filialet e Procredit Bank në gjithë teritorin e Repuplikës Kosovës nga viti 2001.
Furnizimi, montimi dhe mirëmbatja e paisjeve shtes të air condicionereve precis në serverin qendror të Procredit Banks nga viti 2005 deri më sotë.
Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e delagështuesve në arhivat qendrore të Procredit Banks në Prishtinë dhe Tiranë.

Raiffeisen Bank

Furnizimi,montimi dhe mirëmbatja e sistemit ...
më shumë
X

Raiffeisen Bank

Furnizimi,montimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit në filialet e Raiffeisen Bankës në gjithë teritorin e Repuplikës Kosovës nga viti 2011 e deri më sot.

BQK

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

BQK

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit nga viti 2007 e deri më sot në selin e Bankës Qendrore të Kosovës.