Lorik Center – Malishevë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Lorik Center – Malishevë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në hapësirën e qendrës tregtare Lorik Center-Malishevë nga viti 2011 e deri me sot.

Viva Market – Rahovec

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Viva Market – Rahovec

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në hapësirën e qendrës Super Marketit Viva – Rahovec nga viti 2010 e deri me sot.

Viva Market – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Viva Market – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në hapësiran prej 1200m2 të super marketit Viva – Prishtinë nga viti 2008 e deri me sot.

Shtëpia e Mobileve Binni – Pejë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Shtëpia e Mobileve Binni – Pejë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të ventilimit në hapësirën e qendrës tregtare BINNI – Pejë nga viti 2013 e deri me sot

JYSK- Pejë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

JYSK- Pejë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në hapësirën e qendrës tregtare JYSK – Pejë nga viti 2013 e deri me sot.

JYSK- Prishtinë

Rikonstruimi,furnizimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

JYSK- Prishtinë

Rikonstruimi,furnizimi dhe mirëmbatja e klimatizimit-ventilimit ekzistues në hapësirën e qendrës tregtare JYSK – Prishtinë nga viti 2010 e deri me sot.

Lesna

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Lesna

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në fabrikën për prodhimin e dyer dhe dritare LESNA në Fushkosovë nga viti 2006 e deri më sot

Lesna indesign

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Lesna indesign

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në fabrikën për prodhimin e kuzhinave LESNA në Lipjan nga viti 2010 e deri më sot.

Bitex

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Bitex

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në fabrikën për prodhimin e ngjyrave Bitex në Fushkosovë dhe Drenas nga viti 2008 e deri më sot.