Hotel Roma – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Hotel Roma – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në Hotel.

“De Rada” Restaurant – Pristina

Design, supply, execution of central system ...
më shumë
X

“De Rada” Restaurant – Pristina

Design, supply, execution of central system of ventilation at the “De Rada” Restaurant in Pristina.

Route 66 – Prishtinë

Furnizimi, montim dhe mirëmbatja e sistemit ...
më shumë
X

Route 66 – Prishtinë

Furnizimi, montim dhe mirëmbatja e sistemit split në restaurant.

Gagi Caffe -Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Gagi Caffe -Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në restaurant.

Restaurant Amadeus-Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Restaurant Amadeus-Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit në restaurant.

Bab Club – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Bab Club – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në caffe bar “Bab Club” Prishtinë

My Caffe – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

My Caffe – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit.

“Papillon Caffe” – Pristina

Design, supply, execution of central system ...
më shumë
X

“Papillon Caffe” – Pristina

Design, supply, execution of central system of ventilation at the “Papillon Caffe” in Pristina.

Piceria Napoli – Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Piceria Napoli – Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit.

Proper Pizza – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Proper Pizza – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në lokalet Proper Pizza Prishtinë.

Restoran XXL – Mitrovicë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Restoran XXL – Mitrovicë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit në restaurant.

Route 66 – Ferizaj

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Route 66 – Ferizaj

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit në restaurant.

Restaurant Pepino – Ferizaj

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restaurant Pepino – Ferizaj

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në restaurant.

Restaurant Dukagjini- Gjakovë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restaurant Dukagjini- Gjakovë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në Restaurant.

Restaurant Villa Belvedere – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restaurant Villa Belvedere – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimitnë restaurant.

Pizzeria Panino – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Pizzeria Panino – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në restaurant.

Restaurant Konak – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restaurant Konak – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimitnë restaurant.

Restaurant Lemon Tree – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restaurant Lemon Tree – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimitnë restaurant.

Restoran Momento – Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Restoran Momento – Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit në restaurant.

Restoran Central Room – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restoran Central Room – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në restaurant.

Restaurant Basilico – Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

Restaurant Basilico – Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit në restaurant.

Restoran Agora – Prishtinë

Projektimi, furnizimi ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Restoran Agora – Prishtinë

Projektimi, furnizimi ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të ventilimit në lokalet e restaurant Agora Prishtinë.

Salla e Dasmave Dukagjini – Gjakovë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Salla e Dasmave Dukagjini – Gjakovë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në sallën e dasmave.

Hotel Bollero – Ferizaj

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi I ...
më shumë
X

Hotel Bollero – Ferizaj

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi I sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në Hotel.

“Besiana” Hotel – Podujeva

Reconstruction, supply, execution of central ...
më shumë
X

“Besiana” Hotel – Podujeva

Reconstruction, supply, execution of central system of Air-Conditioners & ventilation at the “Besiana” hotel in Pristina.