Zyra e Kryeministrit të Republikës Kosovës

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Zyra e Kryeministrit të Republikës Kosovës

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split dhe qendror të klimatizimit në zyrën e Kryeministri të Republikës Kosovës në vitin 2004.

Ministra e Shëndetësisë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Ministra e Shëndetësisë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Ministris së Shënetësisë.

Ministra për Ekonomi dhe Financa

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Ministra për Ekonomi dhe Financa

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Ministris për Ekonomi dhe Financa në vitin 2003.

Ministra e Mjedisit dhe Planifikim Hapësinor

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Ministra e Mjedisit dhe Planifikim Hapësinor

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Ministris së Mjedisit dhe Planifikumit Hapësinor në vitin 2003-2007.

Ministra e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Ministra e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Ministrissë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Ministria e Administratës Publike

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Ministria e Administratës Publike

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit në hapësirat e Ndërtesave Qeveritare.

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare – Prishtinë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare – Prishtinë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të filtrimit të ajrit në Biblioteka Kombëtare dhe Universitare – Prishtinë në viti 2013.

Policia e Kosovës

Projektimi,furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Policia e Kosovës

Projektimi,furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit në serverin qëndror të Policis së Kosovës në Prishtinë nga viti 2006.

Handikos

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Handikos

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Handikos në Prishtinë nga viti 2005 e deri më sot.

Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve “ Shota “

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve “ Shota “

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit në hapësirat e Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Valleve “ Shota “ nga viti 2007 e deri më sot.

Gjykata Supreme e Kosovës

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Gjykata Supreme e Kosovës

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Gjykatës Supreme të Kosovës nga viti 2003 deri më 2008.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga viti 2002 e deri më 2006.

Institucioni i Ombuspersonit

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Institucioni i Ombuspersonit

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat Institucionit të Ombuspersonit nga viti 2006 e deri më sot.

Association of Family Physicians

Supply, execution and maintenance of split ...
më shumë
X

Association of Family Physicians

Supply, execution and maintenance of split system of Air-Conditioning at spaces of the Association of Family Physicians.

Komisioni i Pavarur i Gjygjësor dhe Prokurorial

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Komisioni i Pavarur i Gjygjësor dhe Prokurorial

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Gjugjësorit sipas projektit të Bashkësis Evropiane në vitin 2008.

Ministria e Forcës së Sigurisë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Ministria e Forcës së Sigurisë

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në hapësirat e Ministris së Forcës së Sigurisë.