Depo Club – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Depo Club – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit.

City Bakery -Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i ...
më shumë
X

City Bakery -Prishtinë

Projektimi, furnizimi dhe ekzekutimi i sistemit qendror të ventilimit në lokal.

Foto Gagi-Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Foto Gagi-Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në objektin e shitjes.

Bau Mineral – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Bau Mineral – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në selin e kompanis.

Art House – Prishtine

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Art House – Prishtine

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në selin e kompanis.

Nagipi & Arta

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Nagipi & Arta

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Arta & Nagipi” Prishtinë

Fjolla & Sebi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Fjolla & Sebi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në sallonin e undolimit “Fjolla & Sebi” Prishtinë

Kaci & Sellma

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Kaci & Sellma

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në sallonin e undolimit “Kaci & Sellma” Prishtinë

Krenare Rugova LL.C

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Krenare Rugova LL.C

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në studion e “Krenare Rugova LL.C” Prishtinë

Valdrin Sahiti

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Valdrin Sahiti

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në studion e “Valdrin Sahiti” Prishtinë

Vatani Sh.p.k

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Vatani Sh.p.k

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në selin e kompanis “Vatani sh.p.k” Prishtinë

Ampek

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Ampek

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Ampek” Prishtinë

Okaidi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Okaidi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Okaidi” Prishtinë

Samsonite

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Samsonite

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Samsonite” Prishtinë

Parfois

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Parfois

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Parfois” Prishtinë

LTB

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

LTB

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “LTB” Prishtinë

Charlie

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Charlie

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Charlie” Prishtinë

Mango

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Mango

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Mango” Prishtinë

Springfield

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Springfield

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Springfield” Prishtinë

Diesel

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Diesel

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Diesel” Prishtinë

Gentli shoes

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Gentli shoes

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret e “Gentli Shoes” Prishtinë

Shtypshkronja Rezniqi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Shtypshkronja Rezniqi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në shtyp shkronjën “REZNIQI” Prishtinë

Furra Lumi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Furra Lumi

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në objektin e Furra LUMI Prishtinë.

Ex Fis

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Ex Fis

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit në selin e kompanis.

Petrol Company – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Petrol Company – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në pompat e derivative të naftës.

Grand Casino – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Grand Casino – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit.

King Casino – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

King Casino – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit.

Shtëpia e mobileve Walker

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Shtëpia e mobileve Walker

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyret  “Walker” Prishtinë

Shtëpia e mobileve Lesna

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Shtëpia e mobileve Lesna

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit-ventilimit në fabrikën për prodhimin e dyer dhe dritare LESNA në Fushkosovë nga viti 2006 e deri më sotë.

Shtëpia e mobileve Bini

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Shtëpia e mobileve Bini

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të ventilimit në hapësirën e qendrës tregtare BINNI – Pejë nga viti 2013 e deri me sotë.

Uni Project – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Uni Project – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyre.

Shtëpiaku

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Shtëpiaku

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit zyret e “Shtëpiaku” Prishtinë.

Arhing – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Arhing – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyre.

AB–Bajrami – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

AB–Bajrami – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në zyre.

Proterm – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Proterm – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit në dhomen IT.

Komtel – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Komtel – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit.

Mabetex – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Mabetex – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në zyret e “Mabetex” Prishtinë.

EXDC – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

EXDC – Prishtinë

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit në kompleksin banesor.

Al Trade

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Al Trade

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit për “Al Trade” Prishtinë.

Lesna Ndërtim

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit ...
më shumë
X

Lesna Ndërtim

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi i sistemit split të klimatizimit zyret e “Lesna Ndërtim” Prishtinë.