Cacttus

Design, supply, execution and maintenance of ...
më shumë
X

Cacttus

Design, supply, execution and maintenance of split & central system of Air-Conditioning at spaces of the “Cacttus” in Pristina since 2008.

Quipu

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Quipu

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit slit dhe qendro të klimatizimit-ventilimit në hapësirat e Quipus në Prishtinë nga viti 2008 e deri me sot.

Top Shop

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Top Shop

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit në zyret dhe paisjet teknologjike të Top SHop nga viti 2010 e deri më sot.

Koperativa

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air ...
më shumë
X

Koperativa

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e air conditionerve në hapësirat e studio Koperativa në Prishtinë nga viti 2009 e deri me sot.

Zero Pozitive

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Zero Pozitive

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit slit dhe qendro të klimatizimit në hapësirat e studio Zero Pozitive në Prishtinë nga viti 2006 e deri me sot.

Klan Kosova

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Klan Kosova

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në hapësirat e Klan Kosovës në Prishtinë nga viti 2008.

RTK

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

RTK

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit në hapësirat e Radio Televizionit të Kosovës nga viti 2000.

KTV

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

KTV

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit në hapësirat e gazetës Koha Ditore dhe Televizionit KTV nga viti 2000 e deri më sot.

RTV 21

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

RTV 21

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit në hapësirat dhe paisjet teknologjike të Radio Televizionit 21 nga viti 2000 e deri më sot.

IPKO

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

IPKO

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit nga viti 2007 në pikat e shitjës, Prishtinë, Podujevë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj, Gjilan.
Furnizmi , ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit të klimatizimit në qendrat e transmetit të signalit në Golesh, Zatriq dhe