Ordinanca Stomatologjike Kubati

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe ...
më shumë
X

Ordinanca Stomatologjike Kubati

Projektimi, furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në hapësirat e Ordinaca Stomatologjike Kubati në Prishtinë nga viti 2013 e deri më sot.

Spitali I Syrit Kubati

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Spitali I Syrit Kubati

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit qendror të klimatizimit-ventilimit në hapësirat e Spitalit i Syrit Kubati në Prishtinë nga viti 2010 e deri më sot.
Furnizimi me filtra të ajrit për dhomat e operacionit në hapësirat Spitalit i Syrit Kubati në Prishtinë nga viti 2010 e deri më sot.

Spitali Amerikan

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Spitali Amerikan

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split dhe qendror të klimatizimit-ventilimit ekzistues në hapësirat Spitalit Amerikan në Prishtinë nga viti 2011 e deri më sotë.
Furnizimi me filtra të ajrit për dhomat e operacionit në hapësirat Spitalin Amerikan në Prishtinë nga viti 2011 e deri më sot.

Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit-ventilimit në hapësirat e Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës në Prishtinë nga viti 2010 .

QKUK

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e ...
më shumë
X

QKUK

Furnizimi, ekzekutimi dhe mirëmbatja e sistemit split të klimatizimit-ventilimit në hapësirat QKUK-së në Prishtinë nga viti 2003 .