Rekuperatoret

  • Rekuperatori është një nga elementet e ventilimit/klimatizimit e cila përfshin shkëmbimin e ajrit të ndenjur në ambientin e mbrëndëshm në të freskët me furnizim nga jashtë.
  • Rekuperatori përdoret për të reduktuar konsumin e energjisë dhe për të stabilizuar temperaturën në dhomë duke ulur koston e rimëkëmbjes së energjisë së nevojshme në dimër për të ngrohur ambientin , dhe në verë të sigurojë ftohje.
  • Efikasitet i këmbimit të energjis
  • Kursen energji
  • Nivel i ulët të zhurmës
  • Dizajn kompakt, instalimi dhe mirëmbajtjen të lehtë

Media Library - Paisje Ndihmese Ventilimi

User, Remote Controller, Wi-Fi & Installation Manuals - Energy Labels - High Resolution Photos - Specifikimet Teknike