Vario Sistemi

  • Vario System Inventor, është një DC Inverter multifunksional i plotë për ngrohje dhe ftohje të objekteve po ashtu edhe për ngrohje të ujit sanitar, e që e tëra bazohet në teknologjinë e pompave termike që si burim shfrytëzojn ajrin.
  • Duke adoptuar teknologji të përparuar ngrohje me pompë , thithë ngrohjen natyrore nga ajrit i ambientit dhe e përdor atë për ngrohje. Përveç kësaj, Vario gjithëashtu mund t’ju jap ajër të freskët në verë të nxehtë.
  • Ajo është e gjitha në një! Zgjidhni Vario Sistemin, të kemi ajër konpaktibil gjatë gjithë vitit!

Media Library - Ventilimi

User, Remote Controller, Wi-Fi & Installation Manuals - Energy Labels - High Resolution Photos - Specifikimet Teknike