VRF

  • Sistemet VRF (Variable Refrigerant Flow) DC Inverter sistem me qarkullim freonit R410 ne mediumin e ftohjes/ngrohjes minimizon humbjet e efiçiencës të cilat I gjejmë në sistemet konvencionale HVAC dhe të ofrojnë përfitime të qëndrueshme të energjisë
  • Sistemi DC Inverter VRF është i projektuar për të minimizuar punimet e kanaleve te ndryshme për distribuimin e ajrit, si kursimnuk ka nevoj për aspirator të ndryshëm të shtrenjtë,pompa të ndryshme dhe tubacioneve të ujit.
  • Efiqiencë të madhe të energjisë dhe lehtë për tu projektuar, instaluar dhe për tu mirëmbajtur. Inventor sistemet VRF kanë koston më të ulët të ciklit të jetës në krahasim me çdo sistem alternativ në treg sot .

Media Library - Paisje Ndihmese Ventilimi

User, Remote Controller, Wi-Fi & Installation Manuals - Energy Labels - High Resolution Photos - Specifikimet Teknike